Rozliczanie wyjazdów kierowców zgodnie z prawem

Czy kierowcy autokaru zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę należą się diety za służbowe wyjazdy?
 
Diety przysługują każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, wykonującej zlecone przez pracodawcę zadania służbowe poza stałym miejscem pracy lub siedzibą pracodawcy. Należą się więc również kierowcy autokaru, który wyjeżdża służbowo na wycieczkę.
 
To, czy w danym przypadku powinna być wypłacona dieta, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości, zależy od:
– czasu trwania podróży służbowej oraz
– tego, czy kierowca ma zapewnione wyżywienie.
 
Czas trwania podróży służbowej to cały okres liczony od rozpoczęcia podróży, czyli wyjazdu pracownika, aż do jego powrotu, tj. przyjazdu.

Jak rozliczać kierowcę autokaru, jeśli podróż jest krajowa?

Jeżeli podróż służbowa odbywana jest na terenie kraju, wysokość diety ustala się stosownie do czasu trwania tej podróży według niżej wskazanych zasad:

 
1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
– od 8 do 12 godzin – pracownikowi przysługuje połowa diety,
– ponad 12 godzin – pracownik ma prawo do diety w pełnej wysokości;

2) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej  wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę trwającą:
– do 8 godzin – przysługuje połowa diety,
– ponad 8 godzin – należy wypłacić dietę w pełnej wysokości.

 
W przypadku podróży krajowej pracodawca nie musi wypłacać diety, jeżeli pracownik miał zapewnione bezpłatne całodzienne wyżywienie (czyli śniadanie, obiad i kolację) albo gdy był delegowany do miejscowości, w której stale lub czasowo przebywa.

Jak rozliczać kierowcę autokaru, jeśli podróż jest zagraniczna?

Zagraniczna podróż służbowa, jeśli odbywana jest drogą lądową, rozpoczyna się w chwili przekroczenia granicy. Trwa do momentu ponownego jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju.

 
Pracownikom odbywającym zagraniczny wyjazd służbowy za każdą dobę podróży  przysługuje dieta w pełnej wysokości. Natomiast za niepełną dobę podróży należy wypłacić:
– 1/3 diety – jeżeli podróż trwa do 8 godzin,
– 1/2 diety – w przypadku podróży trwającej więcej niż 8 godzin, ale maksymalnie do 12 godzin,
– dietę w pełnej wysokości – jeżeli podróż trwa powyżej 12 godzin.

Uwaga!
Dieta nie przysługuje, gdy pracownik ma zapewnione za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie.
 
Inaczej niż w przypadku diet krajowych, jeśli pracownik ma za granicą zagwarantowane częściowe wyżywienie, przysługuje mu na:
– śniadanie – 15% diety,
– obiad – 30% diety,
– kolację – 30% diety,
– inne wydatki – 25% diety.
 
A zatem jeżeli kierowca miał zapewnione przez organizatora wycieczki całodzienne wyżywienie, będzie mu przysługiwało jedynie 25% diety przeznaczonej na inne wydatki.

Pamiętaj!
Do czasu podróży służbowej wliczamy cały okres jej odbywania – od wyjazdu aż do powrotu pracownika. Czas wolny kierowcy w trakcie wycieczki jest więc częścią jego podróży służbowej.