No Image

Oświadczenie do delegacji (pdf)

Październik 12, 2016 admin 0

OŚWIADCZENIE DO DELEGACJI NR ……………… Oświadczam, że w czasie podróży służbowej*: (*w pkt 1 lub 2 prosimy zakreślić odpowiedź w kratce) 1. zapewniono całodzienne wyżywienie […]

No Image

Polecenie wyjazdu służbowego za granicę (xls)

Październik 12, 2016 admin 0

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO ZA GRANICĘ Imię i Nazwisko pracownika ………………………….. Cel podróży ……………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….. Kraj i miejscowość docelowa podróży …………………/ ……………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….. Data i godzina […]