No Image

Wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu (pdf)

Październik 12, 2016 admin 0

………………………, dnia……………………. ……………………………… ……………………………… (imię i nazwisko, adres zamieszkania wynajmującego) Do Pana/ Pani ……………………………… ……………………………… (imię i nazwisko, adres zamieszkania najemcy) Wypowiedzenie umowy najmu lokalu […]

No Image

Wzór wypowiedzenia umowy najmu (pdf)

Październik 12, 2016 admin 0

Wypowiedzenie umowy najmu Informacje ogólne Oświadczenie woli Wypowiedzenie umowy najmu składane jest w formie oświadczenia woli przez jedną ze stron umowy drugiej stronie. Składa je […]

No Image

Wzór umowy najmu samochodu (pdf)

Październik 12, 2016 admin 0

UMOWA NAJMU SAMOCHODU Umowa najmu …………………….. zawarta w dniu …………. r. w ……………….., pomiędzy: ……………………………………….. z siedzibą w ……………………… przy ul. ………………………… reprezentowaną przez ………………………………….. […]

No Image

Wzór umowy najmu mieszkania (pdf)

Październik 12, 2016 admin 0

UMOWA NAJMU MIESZKANIA Zawarta dnia ……………………. w ………………………………………….. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………. zam. …………………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej Wynajmującym a ……………………………………………………………………………………………………………. zam. …………………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej Najemcą. § 1 1.Wynajmujący […]

No Image

Wzór umowy najmu okazjonalnego lokalu (pdf)

Październik 12, 2016 admin 0

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU zawarta w dniu …………………………………………… roku w ………………………………………. pomiędzy: 1. Panem/panią ……………………………………………………………………………….., zamieszkałym/-ą w ………………………………………………………… przy ul. …………………………………………….., legitymującym/-ą się ……………………………………………………………………………………………. wydanym […]

No Image

Wzór umowy najmu mieszkania (WORD)

Październik 12, 2016 admin 0

UMOWA NAJMU MIESZKANIA     Zawarta  dnia ……………………. w ………………………………………….. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………. zam. …………………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej Wynajmującym a ……………………………………………………………………………………………………………. zam. …………………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej Najemcą.   […]

No Image

Wzór umowy najmu lokalu użytkowego (pdf)

Październik 12, 2016 admin 0

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta dnia……………………………….. w …………………………….. pomiędzy………………………………………………….. zamieszkałym w ………………………………, legitymującym się dowodem osobistym serii ……………………., numer ……………………………. zwanym dalej Wynajmującym, a …………………………………………………….. […]

No Image

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego (WORD)

Październik 12, 2016 admin 0

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO   Zawarta w dniu ……………………….. w ………………………………………………………………. pomiędzy 1. ……………………………….. legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………………….., wydanym przez ………………………………, zamieszkałym w […]