Information
Account disabled by server administrator.
© ISPmanager control panel
Wzór Umowy Kupna-Sprzedaży
Up

Wzór Umowy Kupna Sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży to zobowiązanie przeniesienia na kupującego własność rzeczy, wydanie mu jej a kupującego zapłacenie za rzecz i odebranie jej.
Umowa taka powinna być sporządzona w formie pisemnej, musi być w niej zawarte określenie przedmiotu sprzedaży, cena, podmioty – strony oraz dodatkowe deklaracje np. potwierdzenie świadomości stanu technicznego przedmiotu. Umowa kupna-sprzedaży powinna być sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po egzemplarzu dla każdej ze stron. Widnieć na niej powinna data jej sporządzenia oraz podpisy każdej ze stron – „kupującego” i „sprzedającego”. Umowa ta powinna zawierać także dane każdej ze stron, tj. imię i nazwisko, adres zameldowania, seria i numer dokument tożsamości oraz przez kogo wydany jest ten dokument.

Umowa Kupna Sprzedaży (pdf)
Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu (doc)
Umowa Kupna Sprzedaży Pojazdu (pdf)
Umowa Przedwstępna Kupna Sprzedaży Działki, Gruntu (pdf)
Umowa Przedwstępna Kupna Sprzedaży Działki (doc)
Umowa Przedwstępna Kupna Sprzedaży Lokalu (doc)
Umowa Przedwstępna Kupna Sprzedaży Mieszkania (doc)
Umowa Kupna Sprzedaży Pojazdu Mechanicznego (pdf)
 
Powered by Phoca Download
Joomla templates by a4joomla
Information
Account disabled by server administrator.
© ISPmanager control panel