Kawa i ciastka w firmie a przychód pracownika

29 maja 2012r. pojawiła się nowa interpretacja indywidualna z Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB2/415-228/12-2/MG). Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej dla podatnika indywidualnej interpretacji stwierdził, iż skoro nie ma możliwości przypisania konkretnej wartości „skonsumowanych” czy to napojów czy drobnych produktów spożywczych przez danego pracownika, a także nie ma to charakteru okazałości- nie należy doliczać tych wartości do przychodu pracownika.

Taka linia interpretacyjna jest niewątpliwe korzystna dla podatnika. W zaistniałym stanie faktycznym podatnik prowadził działalność gospodarczą z zakresu branży samochodowej (salon, serwis aut). W czasie pracy pracownicy Wnioskodawcy korzystali z ogólnodostępnych napojów (kawa, herbata, woda mineralna), a także cukier czy drobne ciasteczka, które były dostępne dla wszystkich w czasie trwających spotkań służbowych z klientami autoryzowanego salonu samochodowego. Jak wspomniał organ wydający dla podatnika wiążącą indywidualną interpretację- do przychodów pracownika należy zaliczyć wszelkie otrzymane przez niego wartości pieniężne, zarówno te w naturze, a także wartość świadczeń nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych. Wyjątkiem od tej zasady będą jednak przyznane w/w świadczenia, jeżeli podatnik nie będzie w stanie ich „spersonalizować „ czyli przypisać konkretnej wartości do każdego ze swoich pracowników. Taki właśnie stan faktyczny został przedstawiony dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie we wniosku złożonym przez podatnika w jego indywidualnej sprawie. Ponadto ważną kwestią poruszaną w tej interpretacji było stwierdzenie, iż wydawane dla pracowników czy to napoje bądź różnego rodzaju drobne artykułu spożywcze – nie miały charakteru posiłku , ale były zużywane w wyniku odbywających się w firmie zwyczajowych poczęstunków podczas spotkań z klientami, nie miały charakteru okazałości.

https://lean-management.pl/pliki-do-pobrania/umowa-kupna-sprzedazy-telefonu/

Pozostaje mieć nadzieję, iż taka linia interpretacyjna znajdzie swoje odzwierciedlenie w innych miejscowo Izbach Skarbowych w wydawanych interpretacjach dla podatników.