Podatek VAT 2012 - 2013

Faktura elektroniczna – jak ją skutecznie przechowywać?

fakturaZdecydowanie łatwiej przechowuje się faktury elektroniczne w porównaniu z ich tradycyjną, papierową formą. Szczególnie doceniają to właściciele dużych przedsiębiorstw i firm z sektora mikro. Na liczne segregatory z papierowymi fakturami, niejednokrotnie trzeba było przeznaczyć dodatkowe pomieszczenie, a w przypadku e-faktur wystarczy trochę miejsca na dysku.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca świadczeń finansowych ze środków ZFŚS

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r., Nr PT1/033/20/831/KSB/12/RD50859 dotycząca opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczeń finansowych w całości lub w części ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Czy wynagrodzenie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu podlega opodatkowaniu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji z dnia 16 kwietnia 2013 r. Nr IPTPP4/443-70/13-2/UNR wypowiedział się, czy zapłata, którą podatnik otrzyma i otrzymywał będzie co miesiąc stanowiącą wynagrodzenie za świadczenie wcześniejszego rozwiązania umowy najmu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23% na gruncie ustawy o VAT?

Zmiany dotyczące WDT od kwietnia 2013 r.

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług od 1 kwietnia 2013 r. zmieniają się niektóre przepisy zawarte w art. 42 ustawy o VAT dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Precedensowy wyrok NSA w sprawie wyłudzeń VAT

wyludzenie vatPoczątkiem lipca 2012r. zapadł precedensowy wyrok NSA, który to dotyczył odliczeń (wyłudzeń) w podatku VAT. Konkretnie chodzi w tym przypadku o stronę skarżącą firmę Bolmet, która to zajmowała się handlem surowcami i metalami nieżelaznymi. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym uznał, iż urząd skarbowy nie ma racji, gdyż nie udowodniono firmie, że w kontaktach jakie ta miała ze swoimi kontrahentami – nie dochowała należytej staranności.

Pojęcie eksportu towarów - uchwała NSA 7 sędziów z 25 czerwca 2012

eksport towarowW dniu 25 czerwca 2012 roku zapadł wyrok NSA w składzie 7 sędziów w zakresie dotyczącym definicji eksportu towarów. Jak wiemy eksport, przy zachowaniu odpowiedniej dokumentacji podatkowej, daje podatnikowi prawo do użycia w tym przypadku stawki 0% VAT.

Uchwała NSA w zakresie bonusów warunkowych i premii pieniężnych

premia pienieznaW dniu 25 czerwca 2012r. zapadła uchwała NSA, w której to sąd wypowiedział się w temacie bonusów warunkowych i premii pieniężnych. Zgodnie z uchwałą Najwyższego Sądu Administracyjnego wypłata dla kontrahentów bonusów warunkowych czy premii pieniężnych przyznanych uprzednio z tytułu osiągnięcia pewnego poziomu sprzedaży oraz dokonywania płatności w należytym terminie – będzie stanowić rabat , który to zmniejszy podstawę opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT.

VAT z tytułu wierzytelności w kosztach uzyskania przychodów

wierzytelnosciW dniu 11 czerwca 2012r. zapadła uchwala Najwyższego Sądu Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów (sygn. I FPS 3/11) w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wartości brutto straty poniesionej z tytułu  sprzedanych wierzytelności.  Jak wskazuje powyższy wyrok NSA w tej materii podatek VAT musi pozostać neutralny dla podatników.

Zmiany w VAT 2013 - odliczenie VAT

odlczenie VATPojawi się bardzo ważna zmiana w zakresie momentu odliczania podatku VAT naliczonego.
Uwaga- w przypadku np. błędnego wystawienia FV przez dostawcę, np.. wystawiono fv wcześniej (data fv) aniżeli powinna być wystawiona zg. z ustawą o VAT czyli wystawiono wcześniej aniżeli powstałe obowiązek podatkowy, to podatek VAT będziemy mogli z takiej FV odliczyć dopiero w momencie kiedy powstanie obowiązek podatkowy od takiej FV zakupu.

Fakturowanie 2013 - planowane zmiany

fakturowanieNastąpi przeniesienie przepisów dotyczących fakturowania z rozporządzenie wprost do ustawy. Będzie stworzona możliwość wystawiania zbiorczy FV sprzedaży (np. 1 FV dla wszystkich dostaw dla 1 kontrahenta w ciągu całego miesiąca), obowiązek wystawienia takiej FV to będzie 7 dni od dnia zakończenia danego miesiąca.  

Joomla templates by a4joomla