Aktualizacja przepisów dotyczących grup VAT we Włoszech

Włochy zaktualizowały swoje wytyczne dotyczące zasad dla grup VAT. Są to stowarzyszenia powiązanych przedsiębiorstw korzystające z jednego numeru VAT oraz dostawy wewnątrz przedsiębiorstwa o zerowej ocenie w celu ograniczenia przepływów pieniężnych.

W wyniku niedawnego orzeczenia hiszpańskie przedsiębiorstwo zaopatrujące swoją włoską spółkę zależną w stały zakład uznano, że dokonuje dostawy podlegającej opodatkowaniu. Opiera się to na przypadku Skandia – świadczenie usług pomocniczych przez centralę hiszpańskiego przedsiębiorstwa będącego członkiem grupy VAT na jego stałe miejsce prowadzenia działalności we Włoszech należy uznać za istotne dla celów podatku VAT.

Hiszpańskie przedsiębiorstwo wybrało zaawansowany system grupowania podatku VAT przewidziany w tytule 9, rozdziale 9 ustawy nr 37 z dnia 28 grudnia 1992 r. (Hiszpańska ustawa o podatku VAT). Po konsultacji z hiszpańskimi organami podatkowymi (nota 2020_ENQ067, otrzymana przez organy podatkowe w dniu 30 listopada 2020 r.), Organy podatkowe zwróciły uwagę, że wraz z wprowadzeniem systemu zaliczkowego rozliczania podatku VAT ustawodawca hiszpański zamierzał wprowadzić do prawa krajowego przepisy art. dyrektywy VAT.