Brexit w Wielkiej Brytanii zabił dropshipping?

Czy nowe obowiązki podatkowe i celne Brexitu zdławią model e-commerce dropshipping? Złożoność podatku VAT od importu, opłat celnych, kontroli produktów i zgłoszeń celnych nie zagraża i tak bardzo drobnym marginesom modelu, który wyglądał na przestarzały w ostatnim czasie.

Upadek dropshippingu był wielokrotnie ogłaszany – powołując się na malejącą rentowność i złe doświadczenia klientów. Ale czy dodatkowe koszty Brexitu zabiły go w handlu z Wielkiej Brytanii w UE?

Co to jest dropshipping?

Dropshipping to internetowy model realizacji sprzedaży detalicznej, który umożliwia sprzedawcom promowanie i sprzedaż online towarów stron trzecich („dropshipper” lub „dostawca dropshipping”) jako własne. Gdy sprzedawca następnie sprzedaje produkt, kupuje go od strony trzeciej, która dostarcza go klientowi w imieniu sprzedawcy.

Model ten umożliwia handlowcom śledzenie start-upów z niską gotówką, aby szybko wejść na model globalny, i był dynamicznie rozwijającym się sektorem w ciągu ostatnich pięciu lat na całym świecie dzięki platformom takim jak Etsy i AliExpress.

Tarcia związane z importem Brexitu uderzyły w sprzedawców dropshipper

Wyjście Wielkiej Brytanii z unijnego systemu VAT i unii celnej nałożyło szereg obciążeń na sprzedawców dostarczających towary między UE a Wielką Brytanią. Obejmują one:

 • VAT od importu – jest teraz należny od wszystkich sprzedaży konsumentom w Wielkiej Brytanii, jeśli towary są importowane z zagranicy, a przesyłka nie przekracza 135 GBP. Jest to część reform w zakresie podatku VAT w e-handlu w Wielkiej Brytanii, które zostały wprowadzone 1 stycznia 2021 r. Wymaga to od zagranicznych sprzedawców rejestracji podatku VAT w Wielkiej Brytanii, jeśli dostawa dropshipping rozpocznie się spoza Wielkiej Brytanii. UE wprowadzi te same reformy, z progiem 150 euro, od 1 lipca 2021 r.
 • Deklaracje celne – do wszystkich przesyłek dokonywanych w ramach zakupów internetowych między Wielką Brytanią a UE należy dołączyć zgłoszenie celne CN22 lub CN23. Ponieważ sprzedawca nie jest odpowiedzialny za realizację, jest zależny od dostawcy dropship, który robi to właściwie, aby uniknąć opóźnień i niespełnionych zamówień. Doda również opłaty dropshippera sprzedawcy.
 • Kontrole towarów – ponieważ Wielka Brytania również opuściła jednolity rynek UE, do 2022 r. Wielka Brytania wprowadzi szereg kontroli towarów. UE wdrożyła je już od 1 stycznia 2021 r. Ponownie, sprzedawca jest zależny od dropshippera. po tych i będzie musiał zapłacić dodatkową opłatę.
 • Taryfy – Umowa o handlu i współpracy między Wielką Brytanią a UE z dnia 24 grudnia 2020 r. Określa preferencyjny system taryfowy na towary przepływające między dwoma krajami. Wymaga to jednak ścisłego przestrzegania reguł pochodzenia. To dodaje dodatkowe wymagania zgodności do nadawcy, który przerzuci powiązane koszty na kupca.

Rozwój dropshippingu

Dropshipping znacznie się rozwinął w ciągu ostatnich pięciu lat dzięki pomocy platform e-commerce, takich jak Etsy i AliExpress. Zalety to:

 • Sprzedawca nie musi inwestować środków pieniężnych w posiadanie akcji;
 • Umożliwia sprzedawcy masowe poszerzanie własnych kategorii lub pozycji w magazynie oraz oferowanie lepszej gamy produktów, aby przyciągnąć i zatrzymać więcej kupujących; i
 • Mogą obniżyć koszty transportu i problemy z odprawą graniczną dla handlowca, jeśli są w stanie zidentyfikować dostawców dropshipping bliżej docelowych konsumentów.

Dropshipping wysyłki już w tarapatach przed Brexitem?

Jednak dojrzałość i upadek modelu polegającego na rezygnacji z dostaw online wielokrotnie się pojawiały. W miarę dojrzewania handlu elektronicznego ujawniono wiele negatywnych cech wysyłki drop shipping:

 • Wąskie marże na odsprzedaży towarów;
 • Słaba kontrola jakości towarów dropshippers;
 • Brak obsługi klienta; i
 • Problemy ze zwrotami pieniędzy.