Czy po Brexicie potrzebuję przedstawiciela podatkowego VAT?

Ponieważ Wielka Brytania opuściła unijny system VAT w dniu 31 grudnia 2020 r., Sprzedawcy e-commerce z Wielkiej Brytanii i UE lub operatorzy łańcucha dostaw B2B mogą być zobowiązani do wyznaczenia przedstawicieli podatkowych ds. VAT dla ich deklaracji VAT niebędących rezydentami.

Jednak w dniu 24 grudnia 2020 r. Ogłoszono porozumienie o wolnym handlu w sprawie Brexitu bez taryf towarowych ani kontyngentów. Obejmowało to protokół o wzajemnej pomocy w zakresie podatku VAT przewidujący współpracę w zakresie zaległych zobowiązań podatkowych między Wielką Brytanią a państwami członkowskimi UE. Podobnie jak w Norwegii, oznacza to, że firmy brytyjskie nie będą wymagać przedstawiciela podatkowego VAT w niektórych państwach członkowskich UE, które zwykle to upoważniają, np. Francja i Włochy.

Polska wskazała, że ​​brytyjskie firmy z lokalną zagraniczną rejestracją VAT powinny już wyznaczyć przedstawiciela podatkowego do 1 stycznia 2021 r. W przeciwnym razie będą naruszać lokalne przepisy nawet przy ostatnich zgłoszeniach w 2020 r. Składanych w 2021 r. Bułgaria oczekuje powołania przedstawiciela podatkowego do koniec marca 2021 roku dla sprzedawców e-commerce. Portugalia do 31 czerwca 2021 r.
Importerzy z Wielkiej Brytanii do krajów Unii Europejskiej będą potrzebować pośredniego przedstawiciela podatkowego ds. Ceł i podatku VAT, jeśli ich spedytor nie będzie działał jako ich bezpośredni przedstawiciel.

Brytyjskie firmy potrzebują przedstawiciela podatkowego UE po Brexicie?

Po zawarciu umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią firmy brytyjskie wymagają teraz przedstawiciela podatkowego w następujących krajach:

EU Country Fiscal Rep for UK businesses? Comments
1 Austria Yes VAT agent required with no shared liability
2 Belgium No – Subject to confirmation EU-UK Mutual Assistance Protocol removes requirement but subject to EU Parliament ratifying Agreement. Tax office has suspended the obligation.
3 Bulgaria Yes Should be in place by 15 Jan 2021 for distance sellers; 31 Mar 2021 for other sellers
4 Croatia No Suspended Fiscal Rep requirement subject to ratification of EU-UK Trade and Cooperation Agreement
5 Cyprus No Suspended Fiscal Rep requirement subject to ratification of EU-UK Trade and Cooperation Agreement
6 Czech Republic No
7 Denmark Yes Expected to drop the requirement for UK businesses shortly
8 Estonia Yes
9 Finland No EU-UK Mutual Assistance Protocol removes requirement but authorities requesting fiscal rep until at least EU Parliament ratifies Agreement
10 France No EU-UK Mutual Assistance Protocol removes requirement
11 Germany No VAT agent required with no shared liability
12 Greece Yes
13 Hungary Yes Must appoint fiscal rep by 15 Jan to avoid cancelled registration
14 Ireland No
15 Italy No EU-UK Mutual Assistance Protocol removes requirement.
16 Latvia No
17 Lithuania No EU-UK Mutual Assistance Protocol removes requirement
18 Luxembourg No May require tax office cash deposit
19 Malta No Some exceptions
20 Netherlands No For Article 23 import VAT licenses; UK distance selling
21 Poland No Has reversed its decision to require a Fiscal Rep for UK businesses.
22 Portugal Yes Deadline of 30 June 2021
23 Romania Yes UK VAT registrations have been cancelled. Businesses must no reapply for fiscal rep.
24 Slovakia No
25 Slovenia Yes
26 Spain No EU-UK Mutual Assistance Protocol removes requirement
27 Sweden Yes EU-UK Mutual Assistance Protocol removes requirement – authorities confirm will continue for time being without fiscal rep requirement for UK taxpayers (some exceptions, eg importing)

Kraje takie jak Holandia wymagają przedstawiciela podatkowego w przypadku specjalnych procedur, takich jak odroczenie podatku VAT od importu.
Avalara może pomóc w globalnej usłudze przedstawiciela podatkowego

Avalara oferuje globalną usługę przedstawiciela podatkowego w ramach międzynarodowej usługi rejestracji i zwrotów podatku VAT i GST. Pomaga to tysiącom firm różnej wielkości dokładnie i łatwo zarządzać zobowiązaniami dotyczącymi przestrzegania przepisów podatkowych w ramach w pełni zautomatyzowanej usługi.

Avalara może Cię poprowadzić, gdy potrzebujesz Przedstawiciela Podatkowego i zapewnić, że cały proces jest w pełni skoordynowany w dowolnym kraju z jednym Account Managerem w punkcie kontaktowym. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Czy firmy z UE potrzebują brytyjskiego przedstawiciela podatkowego po Brexicie?

Nie. Wielka Brytania nie wymaga, aby firmy będące rezydentami UE lub spoza UE wyznaczały przedstawiciela podatkowego. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że brytyjski HMRC może nałożyć obowiązek na firmę o słabej zgodności z przepisami dotyczącymi podatku VAT. Jest to czasami stosowane w przypadku sprzedawców w handlu elektronicznym, którzy nie zarejestrowali VAT lub w pełni zadeklarowali należny VAT.

Rola przedstawiciela podatkowego

Przedstawiciel podatkowy to specjalny rodzaj agenta VAT dla zagranicznych firm z rejestracją VAT w innym kraju. Są odpowiedzialni za prawidłowe obliczenie i raportowanie podatku VAT swojego klienta i są pierwszym punktem kontaktowym dla lokalnego urzędu skarbowego w przypadku pytań lub audytów.

Zazwyczaj ponoszą solidarną odpowiedzialność za niezapłacony lub niezadeklarowany podatek VAT swoich klientów niebędących rezydentami. W związku z tym zazwyczaj pobierają wyższe opłaty i często wymagają gwarancji bankowej lub depozytu gotówkowego w celu ochrony przed wszelkimi stratami klientów.