Francja e-fakturowanie B2B e-rekordy B2C 2023

Francja kontynuuje wprowadzanie w 2023 r. E-faktury B2B i raportowania e-rekordów B2C. Zdecydowała się zastosować model meksykański z certyfikowanymi agentami rządowymi do przedkładania faktur na żywo za podpisy cyfrowe przed wystawieniem ich klientom. Francja wykluczyła włoski model SdI polegający na bezpośredniej sprawozdawczości do organów podatkowych.

Ta decyzja, by nie podążać za odnoszącym sukcesy włoskim reżimem, będzie stanowić wyzwanie dla firm działających w całej Europie, które muszą spełnić kilka różnych wymagań. Kwestionuje również aspiracje Komisji Europejskiej dotyczące zharmonizowanego systemu.

Według Direction Générale des Finances Publiques, francuski system będzie oparty na portalu Chorus Pro, który obsługuje obecne wymogi fakturowania elektronicznego B2G. Francja nałożyła fakturowanie elektroniczne na transakcje B2G począwszy od 2017 r. W podejściu etapowym.

Podatnicy będą musieli przesyłać faktury do wyznaczonego agenta e-fakturującego (Plateforme Privée Certifiée). Następnie przekażą je organom podatkowym, które z kolei wydadzą je klientowi. Oprócz faktur sprzedaży podatnicy muszą podać inne dane dotyczące transakcji VAT, w tym:

  • Status płatności faktury
  • Dane transakcji B2C
  • Dane dotyczące transakcji transgranicznych (wewnątrzwspólnotowe dostawy i wywóz / import w UE)

Oba wymagania zostaną wdrożone w następujący sposób:

  • Styczeń 2023 – duże przedsiębiorstwa
  • Styczeń 2024 r. – firmy średniej wielkości
  • Styczeń 2025 – małe firmy