Pośrednik ds. VAT w UE 2021 IOSS

Jaka jest rola pośrednika UE IOSS w zakresie podatku VAT i kto musi go wyznaczyć? Skontaktuj się z firmą Avalara, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usług jej Pośrednika i innych Przedstawicieli Podatkowych.

UE zreformuje podatek VAT w handlu elektronicznym 1 lipca 2021 r. W swoim pakiecie VAT dla handlu elektronicznego. Obejmuje to nową deklarację VAT importowego dla całej UE, deklarację IOSS w zakresie importu kompleksowej obsługi. Umożliwi to sprzedawcom lub ułatwieniu platform handlowych zgłaszanie podatku VAT naliczonego w punkcie sprzedaży od przesyłek importowych sprzedawanych na odległość nieprzekraczających 150 EUR. Firmy spoza UE będą musiały wyznaczyć pośrednika będącego rezydentem UE, będącego typem agenta VAT, do reprezentowania ich w celu korzystania z IOSS. Pośrednik ponosi współodpowiedzialność za składanie deklaracji i płatności podatku VAT.

Decyzję o nałożeniu gwarancji na pośredników pozostawia się państwom członkowskim, w których pośrednik jest rezydentem i jest zarejestrowany. Oczekuje się, że będzie on odzwierciedlał przepisy krajowe dotyczące przedstawiciela podatkowego VAT.

Rola pośrednika IOSS

Sprzedawcy spoza UE lub platformy ułatwiające handel z krajów bez umowy UE o „wzajemnej pomocy”, decydujących się na korzystanie z IOSS, będą musieli wyznaczyć pośrednika. Pośrednik dzieli obowiązki dostawcy w ramach systemu IOSS – składanie deklaracji i płatności VAT.

Pośrednik powinien być zarejestrowany w organach podatkowych kraju, w którym ma siedzibę, w celu uzyskania niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego do wykorzystania w procesach odprawy celnej. Pośrednik rejestruje również nazwy wszystkich sprzedawców / rynków, których reprezentuje w swoim macierzystym urzędzie skarbowym i otrzyma w zamian numer identyfikacyjny VAT IOSS dla każdego sprzedawcy.