Wielka Brytania opóźnia deklaracje importowe Brexit do stycznia 2022 roku

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił dziś, że przedłuża dotychczasowe odroczenie deklaracji celnych przywozowych po Brexicie od 1 lipca 2021 r. Do 1 stycznia 2022 r. Rząd przedstawił zrewidowany harmonogram wprowadzania kontroli, w tym możliwość odroczenia deklaracji importowych do 1 stycznia. 2022. Deklaracje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony są również przełożone do 1 stycznia 2022 r. Nie będzie również bezpośrednich kontroli produktów SPS do 2022 r. W przypadku żywych zwierząt i roślin niskiego ryzyka kontrole na granicach nie będą przeprowadzane do 1 marca 2022 r.

Wcześniejsze powiadomienia dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego odroczono do 1 października 2021 r. Rozpoczęcie ich zaplanowano na 1 kwietnia 2021 r.

Wymogi przed zgłoszeniem dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO), niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (PUPZ) i żywności niepochodzącej od zwierząt wysokiego ryzyka (HRFNAO) nie będą wymagane do dnia 1 października 2021 r. Wymogi dotyczące wywozowego świadectwa zdrowia dla POAO i niektórych PUPZ wejdzie w życie tego samego dnia.
Nadal wymagane będą deklaracje celne importowe, ale możliwość korzystania z odroczonego zgłoszenia, w tym składania zgłoszeń uzupełniających do sześciu miesięcy po przywiezieniu towarów, została przedłużona do 1 stycznia 2022 r.
Deklaracje bezpieczeństwa i ochrony importu nie będą wymagane do 1 stycznia 2022 r.
Fizyczne kontrole SPS w odniesieniu do POAO, niektórych PUPZ i HRFNAO nie będą wymagane do 1 stycznia 2022 r. W tym momencie będą się one odbywać w punktach kontroli granicznej.
Fizyczne kontrole SPS w zakładach wysokiego ryzyka będą odbywać się w punktach kontroli granicznej, a nie w miejscu przeznaczenia, jak obecnie, od 1 stycznia 2022 r.
Wymogi przed zgłoszeniem i kontrole dokumentacji, w tym świadectwa fitosanitarne, będą wymagane dla roślin i produktów roślinnych niskiego ryzyka i zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2022 r.
Od marca 2022 r. W punktach kontroli granicznej będą odbywały się kontrole żywych zwierząt oraz roślin i produktów roślinnych niskiego ryzyka.