Wymogi dotyczące faktur VAT UE

Cel faktur VAT

Faktury VAT stanowią kluczowy zapis i dowód zobowiązania, obliczenia, księgowania i możliwości odzyskania podatku od towarów i usług. Umożliwiają dostawcom, klientom i organom podatkowym komunikowanie się i wspieranie europejskiego traktowania VAT dostaw towarów lub usług podlegających opodatkowaniu.

W związku z tym unijne i krajowe organy podatkowe opracowały obszerny zbiór wymogów dotyczących formatu i informacji zawartych w fakturach VAT, których wszystkie strony muszą przestrzegać, aby zapewnić, że nie będzie problemów w przypadku kontroli podatkowych.

Poniżej znajduje się krótki zarys wspólnych wymagań w 27 państwach członkowskich UE. Możesz również przeczytać nasze podsumowanie na temat najnowszych wymagań dotyczących korzystania z elektronicznych faktur VAT tutaj.

Podstawowe wymagania dotyczące faktur VAT

Wszystkie firmy zarejestrowane jako VAT w UE muszą wystawiać faktury VAT za dostawę towarów lub świadczenie usług. Coraz częściej pojawiają się niższe progi wartości faktury, w których może być wymagana pełna faktura VAT. Zwykle jest to około 200 euro.

Chociaż zazwyczaj to dostawca musi sporządzić i wysłać fakturę, możliwe jest uzgodnienie, że klient robi to w ramach zwolnienia zwanego samofakturowaniem.

Jakie informacje są wymagane na fakturze VAT UE

Chociaż nadal istnieją pewne różnice między państwami członkowskimi UE w zakresie wymagań dotyczących faktur, podstawowe następujące wymagania są wspólne:

  • Data faktury
  • Unikalny numer faktury, który powinien być sekwencyjny
  • Nazwa i adres dostawcy i klienta
  • Numer VAT dostawcy
  • Opis dostarczonych towarów, w tym ilości
  • Data dostawy towarów lub świadczenia usług, jeżeli jest istotnie różna od daty wystawienia faktury
  • Pobrana kwota netto
  • Naliczona stawka VAT UE oraz kwota i opłata brutto
  • Kurs waluty obcej, jeśli używana jest waluta alternatywna wobec waluty krajowej dostawcy (stawka ta musi być oparta na lokalnych przepisach podatkowych, np. Kursie banku centralnego we Francji