Zmiany celne w UE dzięki pakietowi VAT dla handlu elektronicznego

Uregulowania celne dotyczące handlu elektronicznego zmieniają się 1 lipca 2021 r.

Opiera się to na wprowadzeniu przez UE szeregu środków dotyczących podatku VAT dla sprzedawców w handlu elektronicznym i platform handlowych od 1 lipca 2021 r. Obejmują one: pojedynczą deklarację VAT w punkcie kompleksowej obsługi (OSS); zakończenie zwolnienia z podatku VAT od importu w wysokości 22 EUR nową deklaracją IOSS dla importu nieprzekraczającego 150 EUR; i nowych zobowiązań z tytułu podatku VAT na rynku.

Aby wesprzeć te środki dotyczące podatku VAT, wprowadzono również zmiany celne w kodach UKC:

  • Nowe zgłoszenie celne w bardzo ograniczonym zestawie danych dla towarów o wartości nieprzekraczającej 150 EUR importowanych do konsumentów w UE;
  • Będzie to oznaczało zaledwie ułamek wymagań dotyczących danych w zgłoszeniach celnych; i
  • Szybka odprawa celna „zielonego kanału” dla przesyłek nieprzekraczających 150 EUR przy użyciu nowego systemu raportowania IOSS

Zgłoszenia celne zawierające zredukowany (H7) zestaw danych mogą być wykorzystywane przez:

  • przez dowolną osobę
  • dla towarów wysyłanych w przesyłkach B2C, B2B lub C2C do wartości wewnętrznej 150 EUR podlegających zwolnieniu z cła zgodnie z art. 23 ust. 1 DRR lub w przesyłkach C2C do wartości wewnętrznej 45 EUR podlegającej zwolnieniu z cła w zgodnie z art. 25 ust. 1 DRR oraz
  • w przypadku IOSS – specjalne ustalenia lub standardowy mechanizm poboru podatku VAT od importu.