Podatek dochodowy 2012 / 2013r

Nowe zasady korekty kosztów podatkowych od 1 stycznia 2013r.

korekta kosztowZgodnie z brzmieniem nowych zapisów w ustawie o pdof i pdop od początku roku 2013 przedsiębiorcy są obowiązani korygować swoje koszty uzyskania przychodów w razie nieuregulowania kwoty jaka wynikałaby z faktury bądź też innego dowodu potwierdzającego dany koszt.

Impreza firmowa o charakterze integracyjnym bez PIT dla fiskusa

impreza firmowaZgodnie z nowym wyrokiem w składzie NSA z dnia 24 stycznia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1064/11) w kwestii imprez integracyjnych brak jest obowiązku opodatkowania tego rodzaju wydatków PIT .

Likwidacja nie w pełni zamortyzowanych inwestycji w obcym środku trwałym a koszty uzyskania przychodów

niezamortyzowane środki trwałeW dniu 25 czerwca 2012r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok(sygnatura II FPS 2/12), w którym określił traktowanie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych straty ,jaka powstaje w sytuacji likwidacji nie w pełni zamortyzowanych inwestycji w obcym środku trwałym.

Możliwość zaliczenia w koszty firmy ubezpieczenia samochodu demonstracyjnego

samochod demonstracyjnyW dniu 12 czerwca 2012 roku Minister Finansów wydał ogólną interpretację sygnatura DD2/033/31/PMN/12/260 – w zakresie ubezpieczenia samochodu demonstracyjnego jako koszt podatkowy. MF w wydanej interpretacji ogólnej działał na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej a dokładnie art.14a § 1 tejże ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

„Etatowcy” a 50-procentowe koszty uzyskania przychodów

koszty uzyskania-przychoduOsoby pracujące na umowie o pracę tzw. „etatowcy” mają możliwość (tak jak ma to miejsce w umowach o dzieło) do zastosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów.
Stanowisko takie zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny – WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 1987/07) , który stwierdził, że stosunek prawny, a którego dany twórca jest w stanie uzyskać przychód z tytułu praw autorskich, pozostaje tutaj bez znaczenia.

Kawa i ciastka w firmie a przychód pracownika

kawa ciastko29 maja 2012r. pojawiła się nowa interpretacja indywidualna z Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB2/415-228/12-2/MG). Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej dla podatnika indywidualnej interpretacji stwierdził, iż skoro nie ma możliwości przypisania konkretnej wartości „skonsumowanych” czy to napojów czy drobnych produktów spożywczych przez danego pracownika, a także nie ma to charakteru okazałości- nie należy doliczać tych wartości do przychodu pracownika.

Brak obowiązku zapłaty PIT z tytułu dofinansowania do wypoczynku

wypoczynek dofinansowanieW związku ze zbliżającym się okresem wyjazdów wakacyjnych chcieliśmy przybliżyć Państwu temat , który związany jest z dopłatami do wypoczynków dla dzieci. Niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie czy od dopłaty do wypoczynku należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych tzw. PIT.

Impreza integracyjna – brak obowiązku PIT

impreza integracyjnaW dniu 16 maja 2012r. zapadł wyrok WSA w Gdańsku (sygn. I SA/Gd 293/12) w sprawie kwestii opodatkowania PIT udziału pracowników firmy w zorganizowanej przez podatnika imprezie integracyjnej.
Stan faktyczny, będący przedmiotem toczącego się sporu z fiskusem, dotyczył firmy, która miała za cel organizację, jak co roku, imprezy integracyjnej dla pracowników dla grona około 450 osób.

Wydatki na wynajem samochodu bez limitu w kosztach uzyskania przychodów

wynajem samochoduNaczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 marca 2012 r. sygn. akt II FSK 2030/10, orzekł, iż opłaty za wynajem samochodów osobowych , które ponosi podatnik, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów- bez limitu. W stanie faktycznym będącej przedmiotem toczącego się postępowania, NSA wydał wyrok , który jest korzystny dla podatnika.

Odpis podstawowy na ZFŚS - termin przekazania I raty do 31maj 2012r.

ZFSS odpis_podstawowyDo dnia 31 maj 2012r. pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników licząc na pełne etaty i to według stan na dzień 1 stycznia danego roku – mają obowiązek przekazania na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę na zfśs. Wysokość przelewu środków na ten rachunek stanowi równowartość 75% odpisów podstawowych, które są naliczane w stosunku do przeciętnej liczby pracowników jakich pracodawcazatrudnia.

Joomla templates by a4joomla