Podatek dochodowy 2012 / 2013r

PIT za rok 2014. Kiedy złożyć odpowiednie dokumenty?

pit 2014Chociaż do złożenia zeznania podatkowego PIT za rok 2014 zostało jeszcze sporo czasu, to warto uprzytomnić sobie, do kiedy należy złożyć poszczególne dokumenty do urzędu skarbowego. Nie wszystkie PIT-y mają bowiem ten sam ostateczny termin przedłożenia. Który PIT należy złożyć najwcześniej, a z którym nie trzeba się spieszyć? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz poniżej.

Zwrot podatku na konto

zwrot podatku na kontoCo roku mamy do spełnienia jeden obywatelski obowiązek i musimy rozliczyć z naszych przychodów. Deklaracja roczna wskazuje też zaliczki na podatek - wpłacane w trakcie roku oraz przedstawia prawa podatnika do ulg i odliczeń. W związku z tym urząd skarbowy zwróci nam pewną kwotę na naszą rzecz. Zwrot podatków jest często korzystny dla nas, ponieważ możemy dostać zwrot podatku.

Nowe zasady korekty kosztów podatkowych od 1 stycznia 2013r.

korekta kosztowZgodnie z brzmieniem nowych zapisów w ustawie o pdof i pdop od początku roku 2013 przedsiębiorcy są obowiązani korygować swoje koszty uzyskania przychodów w razie nieuregulowania kwoty jaka wynikałaby z faktury bądź też innego dowodu potwierdzającego dany koszt.

Impreza firmowa o charakterze integracyjnym bez PIT dla fiskusa

impreza firmowaZgodnie z nowym wyrokiem w składzie NSA z dnia 24 stycznia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1064/11) w kwestii imprez integracyjnych brak jest obowiązku opodatkowania tego rodzaju wydatków PIT .

Likwidacja nie w pełni zamortyzowanych inwestycji w obcym środku trwałym a koszty uzyskania przychodów

niezamortyzowane środki trwałeW dniu 25 czerwca 2012r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok(sygnatura II FPS 2/12), w którym określił traktowanie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych straty ,jaka powstaje w sytuacji likwidacji nie w pełni zamortyzowanych inwestycji w obcym środku trwałym.

Możliwość zaliczenia w koszty firmy ubezpieczenia samochodu demonstracyjnego

samochod demonstracyjnyW dniu 12 czerwca 2012 roku Minister Finansów wydał ogólną interpretację sygnatura DD2/033/31/PMN/12/260 – w zakresie ubezpieczenia samochodu demonstracyjnego jako koszt podatkowy. MF w wydanej interpretacji ogólnej działał na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej a dokładnie art.14a § 1 tejże ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

„Etatowcy” a 50-procentowe koszty uzyskania przychodów

koszty uzyskania-przychoduOsoby pracujące na umowie o pracę tzw. „etatowcy” mają możliwość (tak jak ma to miejsce w umowach o dzieło) do zastosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów.
Stanowisko takie zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny – WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 1987/07) , który stwierdził, że stosunek prawny, a którego dany twórca jest w stanie uzyskać przychód z tytułu praw autorskich, pozostaje tutaj bez znaczenia.

Kawa i ciastka w firmie a przychód pracownika

kawa ciastko29 maja 2012r. pojawiła się nowa interpretacja indywidualna z Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB2/415-228/12-2/MG). Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej dla podatnika indywidualnej interpretacji stwierdził, iż skoro nie ma możliwości przypisania konkretnej wartości „skonsumowanych” czy to napojów czy drobnych produktów spożywczych przez danego pracownika, a także nie ma to charakteru okazałości- nie należy doliczać tych wartości do przychodu pracownika.

Brak obowiązku zapłaty PIT z tytułu dofinansowania do wypoczynku

wypoczynek dofinansowanieW związku ze zbliżającym się okresem wyjazdów wakacyjnych chcieliśmy przybliżyć Państwu temat , który związany jest z dopłatami do wypoczynków dla dzieci. Niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie czy od dopłaty do wypoczynku należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych tzw. PIT.

Impreza integracyjna – brak obowiązku PIT

impreza integracyjnaW dniu 16 maja 2012r. zapadł wyrok WSA w Gdańsku (sygn. I SA/Gd 293/12) w sprawie kwestii opodatkowania PIT udziału pracowników firmy w zorganizowanej przez podatnika imprezie integracyjnej.
Stan faktyczny, będący przedmiotem toczącego się sporu z fiskusem, dotyczył firmy, która miała za cel organizację, jak co roku, imprezy integracyjnej dla pracowników dla grona około 450 osób.

Joomla templates by a4joomla