VIES

Sprawdź: BIAŁA LISTA VAT – masowa weryfikacja podatników VAT

 

Bulk \ Batch VIES VAT number validation service
Settings
Select language
Requester VAT number
Fill in if you wish to receive REQUEST ID
Clear all
Restoration application to its original state
Clear only results
Cleaning the table with the results of the verification
Get csv file
Saves the table as a CSV file on the disk
Send mail
Ability to send the table of results for any e-mail

VAT Information Exchange System (VIES) – System Wymiany Informacji o VAT jest systemem informatycznym, który oferuje możliwość automatycznej wymiany informacji w zakresie transakcji, które były dokonywane wewnątrz Wspólnoty Europejskiej. System dostarcza też informacje o podatnikach zarejestrowanych na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego. Podstawą tego systemu są krajowe bazy danych połączone w jedną sieć Wspólnoty Europejskiej.

Przejdź do aplikacji – automatyczna weryfikacja numerów VAT

Dzieki VIES mamy zapewnioną kontrolę nad przepływem towarów pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi UE. System VIES daje możliwość wykrycia ewentualnych nieprawidłowości związanych z przepływem towarów, dzięki czemu straty związane z wpływem podatków są niższe. VIES umożliwia administracji podatkowej państw członkowskich uzyskać w dowolnym czasie informacje na temat dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz informacje o podatnikach VAT operujących na rynku Unii Europejskiej.

Podatnik VAT, który dokonuje wewnątrzwspólnotowych transakcji obowiązkowo musi posiadać unikalny numer VAT przyznany przez administrację podatkową państwa członkowskiego Unii Europejskiej na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego. Numer VAT wydawany jest przez administracje kraju w , którym podatnik zarejestrowany jest na potrzeby VAT. Posiadanie takiego numeru VAT daje prawo do stosowania preferencyjnej stawki VAT 0% z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej. Numer ten daje również możliwość szybkiej weryfikacji statusu podatnika VAT  unijnego lub polskiego przez administracje podatkową. Polski numer VAT ma postać zwykłego numeru NIP , który poprzedony jest kodem kraju, w przypadku polski będzie to „PL”  (np. PL1234567890).

Rozporządzenie Rady 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej  sankcjonuje i reguluje funkcjonowanie Centralnych Biur Łącznikowych (Central Liaison Office – CLO)  jako instytucji koordynujących działanie VIES. W Polsce zajmuje się tymi zagadnieniami Biuro Wymiany Informacji o VAT, będące częściąstruktur Ministerstwa Finansów w Warszawie a także. Jako Call Center funkcjonuje także Ośrodek Zamiejscowy w Koninie, którego zadaniem jest udzielanie podatnikom informacji w zakresie:

  • potwierdzania numerów identyfikacyjnych VAT zagranicznych kontrahentów, tel.: (063) 242 33 55, fax 240 19 89, email:numery.vat@mofnet.gov.pl”> numery.vat@mofnet.gov.pl  lub listownie: Ministerstwo Finansów, Ośrodek Zamiejscowy Biura Wymiany Informacji o VAT w Koninie, ul. Poznańska 46, 62-510 Konin (wnioski należy składać na formularzu VAT-ID)
  • stosowania przepisów w zakresie podatku od towarów i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, tel.: (063) 242 33 55;

W Systemie VIES funkcjonują także izby i urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej.

Komisja Europejska , mając na uwadze uproszczenie możliwości weryfikacji numerów VAT kontrahenta uruchomiła na stronie internetowej formularz gdzie podatnik może upewnić się, że podmiot gospodarczy o określonym nmerze VAT rzeczywiście istnieje i czy jego status podatkowy jest poprawny.

Hurtowa Weryfikacja numerów VAT – Sprawdź